KDO SMO IN KAJ NUDIMO


Blagovna znamka vzdrzevalci.si je nastala zaradi potrebe trga po združevanju sorodnih storitev. Idejna zasnova nosilcev blagovne znamke je ponuditi kupcu več obrtniških storitev kot večjo lastno prodajno moč. Poslovni model kot inovativna rešitev je vključiti več obrtniških storitev iz lastne dejavnosti, vendar ne kot posamezna družba, temveč pod skupno blagovno znamko v smislu »skupaj smo močnejši«.

Poleg družbe Commex service group d.o.o., ki nudi storitve čiščenja ( dnevna, periodična, generalna in specilana čiščenja) so nosilci blagovne znamke še MPH d.o.o. ( komunalne storitve, sanacija odtokov, čiščenje klimatov in ostalih odtočnih kanalaov), družba FMG d.o.o. ( FMG storitve, FMG kadrovska agencija, FMG vzdrževanje), Team storitve d.o.o. ( strojne inštalacije, ogrevanje, hlajenje, vodovod, ter Monter Kocjan d.o.o. ( krovska in kleparska dela ) in Vzdrževanje objektov d.o.o. ( najem in prodaja dvižnih košar, obžagovanje drevja, okraševanje, zimska služba, prodaja traktorjev in traktorske opreme TYM, razna izvedbena dela na višini)

Vse družbe imajo dolgoletno tradicijo, izkušnje, tehnične in kadrovske kapacitete za kvalitetno izvedbo ponujenih obrtniških storitev.

V ta namen je vzpostavljen skupni komunikacijski portal, ki bo po potrebah kupca usmerjal povpraševanja po dejavnosti v kolikor ni potreben skupen nastop oziroma izvedba po sistemu »vsi za enega«, kjer bo skupno izvedbo del prevzela družba z največjim obsegom izvedbenih del.

Cilj oglaševanja blagovne znamke ni pokriti le lokalno sredino, temveč večji del Slovenskega tržišča in biti prepoznaven ne glede na raznoliko konkurenčno ponudbo inženiring družb.
NAZAJ NA NASLOVNICO